Story Details

Norwegian Christmas Traditions
Norwegian Christmas Traditions

Gudrun and Margrethe's visit to the DP students before Christmas has become a bit of a tradition! The students had prepared questions about Norwegian traditions and celebrations and learned a lot about life in Norway in "the old days".

Tradisjonen tro besøkte Gudrun og Margrethe DP elevene for å svare på spørsmål om norske tradisjoner og feiringer. De drakk kaffe, spiste kaker og lærte masse om livet i Norge i "gamle dager"!